Št. 7 - 2016

24. 10. 2016 653
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja »V9-1 Pod Tosamo jug« (Št. 7 - 2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.10.2016
Začetek veljavnosti: 08.11.2016
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN)
Sklep o določitvi vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2017 (Št. 7 - 2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.10.2016
Začetek veljavnosti: 08.11.2016
Tip objave: Sklep
Vsebina: Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča