Sklep o imenovanju predstavnika v Svet Javnega zavoda Center za mlade in člana Odbora za stanovanjsko politiko in splošne zadeve