Št. 1 - 2016

25. 1. 2016 1101
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Domžale (Št. 1 - 2016)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.01.2016
Začetek veljavnosti: 09.02.2016
Konec veljavnosti: 10.04.2021
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ostalo
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Domžale (Št. 1 - 2016)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.01.2016
Začetek veljavnosti: 09.02.2016
Konec veljavnosti: 07.01.2020
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ulice, ceste, trgi
Odlok o denarnih socialnih pomočeh v občini Domžale (Št. 1 - 2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.01.2016
Začetek veljavnosti: 09.02.2016
Tip objave: Odlok
Vsebina: Štipendije, subvencije, denarna pomoč, posojila
Odlok o predmetu, pogojih in postopkih za podeljevanje in prenehanje koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje v občini Domžale (Št. 1 - 2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.01.2016
Začetek veljavnosti: 09.02.2016
Tip objave: Odlok
Vsebina: Osnovna šola