Sklep o predlogu za imenovanje predstavnikov v Svet območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Domžale