Št. 2 - 2016

21. 3. 2016 741
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje »Jarčeva ulica« (Št. 2 - 2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 17.03.2016
Začetek veljavnosti: 05.04.2016
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN)
Uradni popravek Odloka o denarnih socialnih pomočeh v Občini Domžale (Št. 2 - 2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinska uprava
Datum sprejetja: 18.03.2016
Začetek veljavnosti: 21.03.2016
Tip objave: Drugo
Vsebina: Zdravstveno in socialno varstvo
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra (Št. 2 - 2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 17.03.2016
Začetek veljavnosti: 17.03.2016
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro