Sklep o imenovanju novega člana Občinske volilne komisije Občine Domžale