Št. 10 - 2018

26. 9. 2018 12803
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Domžale (Št. 10 - 2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.09.2018
Začetek veljavnosti: 11.10.2018
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinski prostorski načrti (OPN)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Domžale (Št. 10 - 2018)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.09.2018
Začetek veljavnosti: 11.10.2018
Konec veljavnosti: 10.04.2021
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ostalo
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra (Št. 10 - 2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.09.2018
Začetek veljavnosti: 27.09.2018
Tip objave: Sklep
Sklep o imenovanju novega člana Občinske volilne komisije Občine Domžale (Št. 10 - 2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.09.2018
Začetek veljavnosti: 20.09.2018
Tip objave: Sklep
Vsebina: Občinska volilna komisija
Sklep o imenovanju novega namestnika članice Občinske volilne komisije Občine Domžale (Št. 10 - 2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.09.2018
Začetek veljavnosti: 20.09.2018
Tip objave: Sklep
Vsebina: Občinska volilna komisija
Sklep o imenovanju novega namestnika članice Občinske volilne komisije Občine Domžale (Št. 10 - 2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.09.2018
Začetek veljavnosti: 20.09.2018
Tip objave: Sklep
Vsebina: Občinska volilna komisija