Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Domžale