2. seja občinskega sveta

7. 2. 2019 1173
Seja je potekala dne 21.02.2019 ob 16.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Sklep o potrditvi mandata nadomestnega člana Občinskega sveta Občine Domžale (Št. 2 - 2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.02.2019
Začetek veljavnosti: 01.03.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Občinski svet
Sklep o imenovanju delovnih teles Občinskega sveta Občine Domžale (Št. 2 - 2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.02.2019
Začetek veljavnosti: 01.03.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Občinski svet
Sklep o imenovanju Nadzornega odbora Občine Domžale (Št. 2 - 2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.02.2019
Začetek veljavnosti: 01.03.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Nadzorni odbor
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Domžale (Št. 2 - 2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.02.2019
Začetek veljavnosti: 01.03.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Občinska volilna komisija
Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Domžale v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Domžale (Št. 2 - 2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.02.2019
Začetek veljavnosti: 16.03.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Osnovne šole
Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Domžale v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Dob (Št. 2 - 2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.02.2019
Začetek veljavnosti: 16.03.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Osnovne šole
Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Domžale v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Venclja Perka (Št. 2 - 2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.02.2019
Začetek veljavnosti: 16.03.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Osnovne šole
Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Domžale v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Rodica (Št. 2 - 2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.02.2019
Začetek veljavnosti: 16.03.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Osnovne šole
Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Domžale v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Preserje pri Radomljah (Št. 2 - 2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.02.2019
Začetek veljavnosti: 16.03.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Osnovne šole
Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Domžale v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Roje (Št. 2 - 2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.02.2019
Začetek veljavnosti: 16.03.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Osnovne šole
Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Domžale v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Domžale (Št. 2 - 2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.02.2019
Začetek veljavnosti: 16.03.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Glasbene šole
Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Domžale v Svet javnega vzgojno-varstvenega zavoda "Vrtec Domžale" (Št. 2 - 2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.02.2019
Začetek veljavnosti: 16.03.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Vrtci
Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Domžale v Svet javnega vzgojno-varstevenega zavoda "Vrtec Urša" (Št. 2 - 2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.02.2019
Začetek veljavnosti: 16.03.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Vrtci
Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Domžale v Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Domžale (Št. 2 - 2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.02.2019
Začetek veljavnosti: 16.03.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Zdravstveni domovi, bolnišnice
Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Domžale v Svet javnega zavoda Mestne lekarne (Št. 2 - 2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.02.2019
Začetek veljavnosti: 16.03.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Lekarne
Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Domžale v Svet javnega zavoda "Center za mlade" Domžale (Št. 2 - 2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.02.2019
Začetek veljavnosti: 16.03.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Domžale v Svet Srednje šole Domžale (Št. 2 - 2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.02.2019
Začetek veljavnosti: 16.03.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Domžale v Svet knjižnice Domžale (Št. 2 - 2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.02.2019
Začetek veljavnosti: 16.03.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Knjižnice
Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Domžale v Svet javnega zavoda "Zavod za šport in rekreacijo Domžale" (Št. 2 - 2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.02.2019
Začetek veljavnosti: 16.03.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Kulturni, turistični in športni zavodi
Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Domžale v Svet Kulturnega doma Franca Bernika Domžale (Št. 2 - 2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.02.2019
Začetek veljavnosti: 16.03.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Domžale v Svet javnega zavoda "Center za zaščito in reševanje Domžale" (Št. 2 - 2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.02.2019
Začetek veljavnosti: 16.03.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o višini povračila za priključitev na plinovodno omrežje (Št. 2 - 2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.02.2019
Začetek veljavnosti: 02.03.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Oskrba z zemeljskim plinom