Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Domžale v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Preserje pri Radomljah