Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Domžale v Svet Srednje šole Domžale