Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Domžale v Svet knjižnice Domžale