Odlok o načinu sprejema ter stroških lokacijske preveritve