Št. 8 - 2019

26. 9. 2019 915
Odlok o določitvi območja predkupne pravice na zemljiščih v občini Domžale (Št. 8 - 2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.09.2019
Začetek veljavnosti: 11.10.2019
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ostalo
Odlok o načinu sprejema ter stroških lokacijske preveritve (Št. 8 - 2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.09.2019
Začetek veljavnosti: 11.10.2019
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ostalo
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra (Št. 8 - 2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.09.2019
Začetek veljavnosti: 27.09.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o imenovanju novega predstavnika Občine Domžale v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Rodica (Št. 8 - 2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.09.2019
Začetek veljavnosti: 19.09.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja