Sklep o potrditvi mandata nadomestnemu članu Občinskega sveta Občine Domžale