Št. 9 - 2022

20. 6. 2022 474
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2022 (Št. 9 - 2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 16.06.2022
Začetek veljavnosti: 21.06.2022
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2023 (Št. 9 - 2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 16.06.2022
Začetek veljavnosti: 21.06.2022
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Sklep o določitvi vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2023 (Št. 9 - 2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 16.06.2022
Začetek veljavnosti: 20.06.2022
Tip objave: Sklep
Vsebina: Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Sklep o dopolnitvi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leti 2022 in 2023 (Št. 9 - 2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 16.06.2022
Začetek veljavnosti: 20.06.2022
Tip objave: Sklep
Vsebina: Premoženje občine
Sklep o določitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine Domžale (Št. 9 - 2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 16.06.2022
Začetek veljavnosti: 05.07.2022
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o potrditvi mandata nadomestnemu članu Občinskega sveta Občine Domžale (Št. 9 - 2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 16.06.2022
Začetek veljavnosti: 16.06.2022
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o izdaji soglasja k imenovanju odgovornega urednika javnega glasila Slamnik (Št. 9 - 2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 16.06.2022
Začetek veljavnosti: 16.06.2022
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja