Sklep o podelitvi priznanj Občine Domžale v letu 2024