Št. 5 - 2024

22. 3. 2024 80
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2024 (Št. 5 - 2024)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.03.2024
Začetek veljavnosti: 23.03.2024
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Odlok o spremembi Odloka o kulturnem domu Franca Bernika Domžale (Št. 5 - 2024)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.03.2024
Začetek veljavnosti: 07.04.2024
Tip objave: Odlok
Vsebina: Kulturni, turistični in športni zavodi
Sklep o podelitvi priznanj Občine Domžale v letu 2024 (Št. 5 - 2024)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.03.2024
Začetek veljavnosti: 23.03.2024
Tip objave: Sklep
Vsebina: Občinska priznanja, nagrajenci
Sklep o sprejemu spremembe cen programov vrtcev (Št. 5 - 2024)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.03.2024
Začetek veljavnosti: 22.03.2024
Tip objave: Sklep
Vsebina: Vrtci
Letni izvedbeni program kulture Občine Domžale za leto 2024 (Št. 5 - 2024)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.03.2024
Začetek veljavnosti: 23.03.2024
Tip objave: Sklep
Vsebina: Kultura in umetnost
Letni program športa Občine Domžale za leto 2024 (Št. 5 - 2024)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.03.2024
Začetek veljavnosti: 23.03.2024
Tip objave: Sklep
Vsebina: Šport
Sklep o sprejemu načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leti 2024 in 2025 (Št. 5 - 2024)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.03.2024
Začetek veljavnosti: 23.03.2024
Tip objave: Sklep
Vsebina: Premoženje občine
Sklep o izstopu iz soustanoviteljstva Srednje šole Domžale (Št. 5 - 2024)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.03.2024
Začetek veljavnosti: 23.03.2024
Tip objave: Sklep
Vsebina: Osnovne šole