Sklep o izstopu iz soustanoviteljstva Srednje šole Domžale