20. seja Občinskega sveta

6. 4. 2017 650
Seja je potekala dne 20.04.2017 ob 16.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2017 (Št. 3 - 2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.04.2017
Začetek veljavnosti: 21.04.2017
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja »V9-1 pod Tosamo jug« (Št. 3 - 2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.04.2017
Začetek veljavnosti: 20.10.2017
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ostalo
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o pogojih, postopkih in merilih za podeljevanje koncesij na področju opravljanja gospodarske javne službe »javna razsvetljava« (Št. 3 - 2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.04.2017
Začetek veljavnosti: 05.05.2017
Tip objave: Odlok
Vsebina: Gospodarske javne službe
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Domžale (Št. 3 - 2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.04.2017
Začetek veljavnosti: 05.05.2017
Tip objave: Odlok
Vsebina: Gospodarske javne službe
Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o pravilih in merilih za vrednotenje športnih in rekreativnih programov v občini Domžale (Št. 3 - 2017)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.04.2017
Začetek veljavnosti: 06.10.2017
Konec veljavnosti: 14.11.2017
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Šport
Odlok o Zaključnem računu proračuna Občine Domžale za leto 2016 (Št. 3 - 2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.04.2017
Začetek veljavnosti: 06.10.2017
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o štipendiranju v občini Domžale (Št. 3 - 2017)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.04.2017
Začetek veljavnosti: 05.05.2017
Konec veljavnosti: 21.06.2023
Tip objave: Odlok
Vsebina: Štipendije, subvencije, denarna pomoč, posojila