Št. 3 - 2017

24. 4. 2017 1908
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2017 (Št. 3 - 2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.04.2017
Začetek veljavnosti: 21.04.2017
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja »V9-1 pod Tosamo jug« (Št. 3 - 2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.04.2017
Začetek veljavnosti: 20.10.2017
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ostalo
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o pogojih, postopkih in merilih za podeljevanje koncesij na področju opravljanja gospodarske javne službe »javna razsvetljava« (Št. 3 - 2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.04.2017
Začetek veljavnosti: 05.05.2017
Tip objave: Odlok
Vsebina: Gospodarske javne službe
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Domžale (Št. 3 - 2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.04.2017
Začetek veljavnosti: 05.05.2017
Tip objave: Odlok
Vsebina: Gospodarske javne službe
Sklep o ugotovitvi javne koristi (Št. 3 - 2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o pravilih in merilih za vrednotenje športnih in rekreativnih programov v občini Domžale (Št. 3 - 2017)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.04.2017
Začetek veljavnosti: 06.10.2017
Konec veljavnosti: 14.11.2017
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Šport
Odlok o Zaključnem računu proračuna Občine Domžale za leto 2016 (Št. 3 - 2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.04.2017
Začetek veljavnosti: 06.10.2017
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Sklep o višini stroškov opremljanja m2 parcele (Cpij) in neto tlorisne površine objekta (Ctij) s posamezno komunalno opremo (Št. 3 - 2017)
Status: Veljavno
Organ: Župan
Datum sprejetja: 10.04.2017
Začetek veljavnosti: 06.10.2017
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o štipendiranju v občini Domžale (Št. 3 - 2017)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.04.2017
Začetek veljavnosti: 05.05.2017
Konec veljavnosti: 21.06.2023
Tip objave: Odlok
Vsebina: Štipendije, subvencije, denarna pomoč, posojila