Št. 12 - 2019

23. 12. 2019 1218
Odlok o proračunu Občine Domžale za leto 2020 (Št. 12 - 2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.12.2019
Začetek veljavnosti: 24.12.2019
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Odlok o proračunu Občine Domžale za leto 2021 (Št. 12 - 2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.12.2019
Začetek veljavnosti: 24.12.2019
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v občini Domžale (Št. 12 - 2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.12.2019
Začetek veljavnosti: 07.01.2020
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ulice, ceste, trgi
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje "D29/1 Brinje 1" (Št. 12 - 2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.12.2019
Začetek veljavnosti: 07.01.2020
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN)
Sklep o določitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine Domžale (Št. 12 - 2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.12.2019
Začetek veljavnosti: 24.12.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o imenovanju novih predstavnikov Občine Domžale v Svet javnega zavoda "Zavod za šport in rekreacijo Domžale" (Št. 12 - 2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.12.2019
Začetek veljavnosti: 23.12.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o predstavnikih javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper delo policistov (Št. 12 - 2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.12.2019
Začetek veljavnosti: 23.12.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja