Št. 3 - 2021

26. 3. 2021 596
Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju območju Občine Domžale (Št. 3 - 2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.03.2021
Začetek veljavnosti: 10.04.2021
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ostalo
Sklep o določitvi višine turistične in promocijske takse za območje občine Domžale (Št. 3 - 2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.03.2021
Začetek veljavnosti: 01.04.2021
Tip objave: Sklep
Vsebina: Takse
Sklep o podelitvi priznanj Občine Domžale v letu 2021 (Št. 3 - 2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.03.2021
Začetek veljavnosti: 18.03.2021
Tip objave: Sklep
Vsebina: Občinska priznanja, nagrajenci
Sklep o imenovanju novega člana Odbora za družbene dejavnosti (Št. 3 - 2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.03.2021
Začetek veljavnosti: 18.03.2021
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja