20. seja občinskega sveta

1. 12. 2021 644
Seja je potekala dne 16.12.2021 ob 16.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o proračunu Občine Domžale za leto 2022 (Št. 13 - 2021)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 16.12.2021
Začetek veljavnosti: 22.12.2021
Konec veljavnosti: 31.12.2022
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Sklep o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora EUP DR-01 (Št. 13 - 2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 16.12.2021
Začetek veljavnosti: 05.01.2022
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o določitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine Domžale (Št. 13 - 2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 16.12.2021
Začetek veljavnosti: 05.01.2022
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leti 2022 in 2023 (Št. 13 - 2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 16.12.2021
Začetek veljavnosti: 21.12.2021
Tip objave: Sklep
Vsebina: Premoženje občine
Sklep o sprejemu soglasja k imenovanju direktorice Knjižnice Domžale (Št. 13 - 2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 16.12.2021
Začetek veljavnosti: 16.12.2021
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Odlok o proračunu Občine Domžale za leto 2023 (Št. 13 - 2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 16.12.2021
Začetek veljavnosti: 22.12.2021
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine