Odlok o proračunu Občine Domžale za leto 2023

Predpisi, na katere predpis vpliva