Št. 12 - 2021

6. 12. 2021 984
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pogojih in kriterijih ter postopku sprejema otrok v vrtec (Št. 12 - 2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.11.2021
Začetek veljavnosti: 21.12.2021
Tip objave: Odlok
Vsebina: Predšolska vzgoja, Vrtci
Sklep o določitvi vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2022 (Št. 12 - 2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.11.2021
Začetek veljavnosti: 01.01.2022
Tip objave: Sklep
Vsebina: Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Sklep o spremembi cen programov vrtcev, ki izvajajo javno službo (Št. 12 - 2021)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.11.2021
Začetek veljavnosti: 07.12.2021
Konec veljavnosti: 01.06.2023
Tip objave: Sklep
Vsebina: Vrtci, Predšolska vzgoja
Sklep o določitvi prostorskih okolišev, iz katerih se financirajo prevozi učencev v osnovno šolo (Št. 12 - 2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.11.2021
Začetek veljavnosti: 07.12.2021
Tip objave: Sklep
Vsebina: Osnovne šole
Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v občini Domžale (Št. 12 - 2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.11.2021
Začetek veljavnosti: 21.12.2021
Tip objave: Sklep
Vsebina: Kultura in umetnost
Sklep o izdaji soglasja k imenovanju direktorja javnega zavoda Center za zaščito in reševanje Domžale (Št. 12 - 2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.11.2021
Začetek veljavnosti: 18.11.2021
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o strategiji turizma 2022-2029 (Št. 12 - 2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.11.2021
Začetek veljavnosti: 18.11.2021
Tip objave: Sklep
Vsebina: Gostinstvo in turizem