OBČINSKI SVET POTRDIL PREDSEDNIKE IN ČLANE DELOVNIH TELES, NADZORNEGA ODBORA IN OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE

27. 1. 2023 Liana B. 209