Št. 1 - 2014

17. 2. 2014 577
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje "D7/4 – Kulturni dom Franca Bernika" (Št. 1 - 2014)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 13.02.2014
Začetek veljavnosti: 04.03.2014
Tip objave: Odlok
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o razglasitvi športnih objektov za objekte občinskega pomena (Št. 1 - 2014)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 13.02.2014
Začetek veljavnosti: 13.02.2014
Tip objave: Sklep
Sklep o določitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine Domžale (Št. 1 - 2014)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 13.02.2014
Začetek veljavnosti: 18.02.2014
Tip objave: Sklep