Št. 9 - 2013

28. 10. 2013 1373
Pravilnik za vrednotenje kulturnih projektov in programov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Domžale (Št. 9 - 2013)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 24.10.2013
Začetek veljavnosti: 12.11.2013
Tip objave: Pravilnik
Pravilnik za vrednotenje družbenih, socialnih in humanitarnih projektov in programov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Domžale (Št. 9 - 2013)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 24.10.2013
Začetek veljavnosti: 12.11.2013
Tip objave: Pravilnik
Sklep o sprejemu spremembe cen programov Vrtca Domžale, Vrtca Urša in Osnovne šole Roje (Št. 9 - 2013)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Konec veljavnosti: 01.01.2018