Št. 10 - 2013

25. 11. 2013 1208
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda (Št. 10 - 2013)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.11.2013
Začetek veljavnosti: 03.12.2013
Tip objave: Odlok
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pogojih in kriterijih ter postopku sprejema otrok v vrtec (Št. 10 - 2013)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.11.2013
Tip objave: Odlok
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda "Vrtec Domžale" (Št. 10 - 2013)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.11.2013
Začetek veljavnosti: 10.12.2013
Tip objave: Odlok
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2013 (Št. 10 - 2013)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.11.2013
Tip objave: Odlok
Občinski program varnosti Občine Domžale (Št. 10 - 2013)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 16.11.2017
Začetek veljavnosti: 21.11.2013
Konec veljavnosti: 20.11.2017
Tip objave: Drugo