Št. 12 - 2012

19. 11. 2012 768
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje "Opekarna Radomlje 1" (Št. 12 - 2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 15.11.2012
Začetek veljavnosti: 04.12.2012
Tip objave: Odlok
Odlok o Programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta "Opekarna Radomlje 1" (Št. 12 - 2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 15.11.2012
Začetek veljavnosti: 04.12.2012
Tip objave: Odlok
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pogojih in kriterijih ter postopku sprejema otrok v vrtec (Št. 12 - 2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 15.11.2012
Začetek veljavnosti: 04.12.2012
Tip objave: Odlok