Št. 8 - 2012

26. 6. 2012 955
Odlok o Javnem komunalnem podjetju Prodnik. d.o.o. (Št. 8 - 2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.06.2012
Začetek veljavnosti: 28.07.2012
Tip objave: Odlok
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predmetu, pogojih in postopkih za podeljevanje in prenehanje koncesije za pomoč družini na domu (Št. 8 - 2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.06.2012
Začetek veljavnosti: 27.06.2012
Tip objave: Odlok
Pravilnik o dodatnih subvencijah pri plačilu storitve pomoči družini na domu (Št. 8 - 2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.06.2012
Začetek veljavnosti: 27.06.2012
Tip objave: Pravilnik