Št. 3 - 2011

28. 3. 2011 532
Odlok o pogojih in kriterijih ter postopku sprejema otrok v vrtec - uradno prečiščeno besedilo (Št. 3 - 2011)
Status: Uradno prečiščeno besedilo
Organ: Drugo
Datum sprejetja: 21.03.2011
Začetek veljavnosti: 29.03.2011
Tip objave: Odlok
Sklep o začasnem financiranju Občine Domžale v obdobju april - junij 2011 (Št. 3 - 2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.03.2011
Začetek veljavnosti: 29.03.2011
Tip objave: Sklep
Sklep o prenehanju proračunskega sklada za gradnjo Osnovne šole Dragomelj (Št. 3 - 2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.03.2011
Začetek veljavnosti: 23.03.2011
Tip objave: Sklep