Št. 8 - 2008

19. 6. 2008 925
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Domžale (Št. 8 - 2008)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.06.2008
Začetek veljavnosti: 20.06.2008
Konec veljavnosti: 11.10.2018
Tip objave: Odlok
Odlok o zaključnem računu Proračuna Občine Domžale za leto 2007 (Št. 8 - 2008)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.06.2008
Začetek veljavnosti: 19.06.2008
Tip objave: Odlok
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Domžale (Št. 8 - 2008)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.06.2008
Začetek veljavnosti: 20.06.2008
Tip objave: Poslovnik