Št. 13 - 2007

22. 10. 2007 871
Odlok o kategorizaciji občinskih cest in občinskih kolesarskih poti v Občini Domžale (Št. 13 - 2007)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 17.10.2007
Začetek veljavnosti: 30.10.2007
Konec veljavnosti: 05.01.2012
Tip objave: Odlok
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda "Vrtec Domžale" (Št. 13 - 2007)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 17.10.2007
Začetek veljavnosti: 23.10.2007
Tip objave: Odlok
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda "Vrtec Urša" (Št. 13 - 2007)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 17.10.2007
Začetek veljavnosti: 23.10.2007
Tip objave: Odlok