Št. 6 - 2006

30. 5. 2006 574
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organiziranju pomoči na domu in merilih za določanje plačil storitev (Št. 6 - 2006)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 24.05.2006
Začetek veljavnosti: 31.05.2006
Konec veljavnosti: 27.06.2012
Tip objave: Odlok
Odlok o razglasitvi Dvorca Črnelo in Parka Dvorca Črnelo za kulturni spomenik lokalnega pomena (Št. 6 - 2006)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 24.05.2006
Začetek veljavnosti: 31.05.2006
Tip objave: Odlok
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Domžale za leto 2005 (Št. 6 - 2006)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 24.05.2006
Začetek veljavnosti: 30.05.2006
Tip objave: Odlok
Sklep o sprejemu poročila (Št. 6 - 2006)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet