Št. 10 - 2005

26. 9. 2005 869
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organiziranju pomoči na domu in merilih za določanje plačil storitev (Št. 10 - 2005)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.09.2005
Začetek veljavnosti: 27.09.2005
Konec veljavnosti: 27.06.2012
Tip objave: Odlok
Sklep o uvedbi poletnih rezervacij pri stroških plačila oskrbnine vrtca za starša otroka in modifikacije metodologije obračunavanja oskrbnin (Št. 10 - 2005)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.09.2005
Začetek veljavnosti: 21.09.2005
Konec veljavnosti: 01.06.2007
Tip objave: Sklep
Odlok o odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode v občini Domžale (Št. 10 - 2005)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 04.10.2005
Tip objave: Odlok
Vsebina: Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda