Št. 7 - 2004

21. 4. 2004 692
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organiziranju pomoči na domu in merilih za določanje plačil storitev (Št. 7 - 2004)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 01.05.2004
Konec veljavnosti: 27.06.2012
Tip objave: Odlok
Sklep o sprejemu rebalansa Proračuna Občine Domžale za leto 2004 (Št. 7 - 2004)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 22.04.2004
Tip objave: Sklep