Št. 14 - 2004

27. 10. 2004 565
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Št. 14 - 2004)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 28.10.2004
Tip objave: Odlok
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem (Št. 14 - 2004)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 28.10.2004
Tip objave: Odlok
Odlok o spremembah Odloka o določitvi pogojev za prodajo blaga zunaj prodajaln v občini Domžale (Št. 14 - 2004)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 28.10.2004
Konec veljavnosti: 10.11.2009
Tip objave: Odlok
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o turistični taksi v občini Domžale (Št. 14 - 2004)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 28.10.2004
Tip objave: Odlok
Sklep o določitvi višine turistične takse za območje občine Domžale (Št. 14 - 2004)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.06.2018
Začetek veljavnosti: 01.01.2019
Tip objave: Sklep
Pravilnik o oddaji naročil male vrednosti (Št. 14 - 2004)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 28.10.2004
Tip objave: Pravilnik