Št. 6 - 2003

11. 6. 2003 1375
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda "Center za mlade" Domžale (Št. 6 - 2003)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 04.06.2003
Začetek veljavnosti: 12.06.2003
Tip objave: Odlok
Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v občini Domžale (Št. 6 - 2003)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 04.06.2003
Tip objave: Sklep
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda "Zavod za šport in rekreacijo Domžale" (Št. 6 - 2003)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 26.06.2003
Tip objave: Odlok
Odlok o zaključnem računu Proračuna Občine Domžale za leto 2002 (Št. 6 - 2003)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 11.06.2003
Tip objave: Odlok
Zaključni račun Proračuna Občine Domžale za leto 2002 (Št. 6 - 2003)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Tip objave: Odlok
Sklep o ukinitvi javnega dobra (Št. 6 - 2003)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Domžale (Št. 6 - 2003)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 12.06.2003
Konec veljavnosti: 01.10.2008
Tip objave: Odlok
Uradni popravek Pravilnika o oddaji naročil male vrednosti (Št. 6 - 2003)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinska uprava
Začetek veljavnosti: 11.06.2003
Konec veljavnosti: 28.10.2004
Tip objave: Drugo
Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter o povračilih stroškov (prečiščeno besedilo) (Št. 6 - 2003)
Status: Uradno prečiščeno besedilo
Organ: Drugo
Začetek veljavnosti: 11.06.2003
Konec veljavnosti: 13.04.2010
Tip objave: Pravilnik