Št. 4 - 2003

9. 4. 2003 1229
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Domžale (Št. 4 - 2003)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 17.04.2003
Konec veljavnosti: 11.10.2018
Tip objave: Odlok
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organiziranju pomoči na domu in merilih za določanje plačil storitev (Št. 4 - 2003)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 29.03.2003
Konec veljavnosti: 27.06.2012
Tip objave: Odlok
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči (Št. 4 - 2003)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 24.04.2003
Konec veljavnosti: 09.02.2016
Tip objave: Pravilnik