Št. 9 - 2002

20. 6. 2002 912
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Domžale (Št. 9 - 2002)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 28.06.2002
Tip objave: Odlok
Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o organiziranju pomoči na domu in merilih za določanje plačil storitev (Št. 9 - 2002)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 21.06.2002
Konec veljavnosti: 27.06.2012
Tip objave: Odlok
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda "Vrtec Domžale" (Št. 9 - 2002)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 21.06.2002
Tip objave: Odlok
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda "Vrtec Urša" (Št. 9 - 2002)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 21.06.2002
Tip objave: Odlok
Odlok o zaključnem računu proračuna občine Domžale za leto 2001 (Št. 9 - 2002)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 20.06.2002
Tip objave: Odlok