Št. 1 - 2001

7. 2. 2001 625
Odlok o lokacijskem načrtu za vodovodno zanko Domžale - južni krak (Št. 1 - 2001)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 15.02.2001
Tip objave: Odlok
Odlok o lokacijskem načrtu za plinovodno omrežje v Občini Domžale (Št. 1 - 2001)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 22.02.2001
Tip objave: Odlok
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Občine Domžale (Št. 1 - 2001)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 08.02.2001
Tip objave: Odlok
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o organiziranju pomoči na domu in merilih za določanje plačil storitev (Št. 1 - 2001)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 08.02.2001
Konec veljavnosti: 27.06.2012
Tip objave: Odlok