Št. 4 - 2001

30. 4. 2001 724
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi z zemeljskim plinom v Občini Domžale (Št. 4 - 2001)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 01.05.2001
Konec veljavnosti: 07.10.2008
Tip objave: Odlok
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o povračilih za priklop na plinovodno omrežje (Št. 4 - 2001)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 01.05.2001
Tip objave: Odlok
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Knjižnice Domžale (Št. 4 - 2001)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Tip objave: Odlok
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Domžale za leto 2000 (Št. 4 - 2001)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 30.04.2001
Tip objave: Odlok
Zaključni račun Proračuna Občine Domžale za leto 2000 (Št. 4 - 2001)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 30.04.2001
Tip objave: Drugo
Sklep o ukinitvi javnega dobra (Št. 4 - 2001)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Poslovniški sklep (Št. 4 - 2001)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 25.04.2001
Tip objave: Sklep