Št. 1 - 2000

10. 2. 2000 619
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o organiziranju pomoči na domu in merilih za določanje plačil storitev (Št. 1 - 2000)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 11.02.2000
Konec veljavnosti: 27.06.2012
Tip objave: Odlok
Pravilnik o spremembah Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči (Št. 1 - 2000)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 11.02.2000
Konec veljavnosti: 09.02.2016
Tip objave: Pravilnik
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o povečanju davka od premoženja v Občini Domžale (Št. 1 - 2000)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 10.02.2000
Tip objave: Odlok