Št. 5-6 2000

21. 6. 2000 954
Odlok o pogojih, postopkih in merilih za podeljevanje koncesije za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe z zemeljskim plinom (Št. 5-6 2000)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 29.06.2000
Konec veljavnosti: 07.10.2008
Tip objave: Odlok
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Knjižnice Domžale (Št. 5-6 2000)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Tip objave: Odlok
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Osnovne šole Roje (Št. 5-6 2000)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Tip objave: Odlok
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Domžale (Št. 5-6 2000)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 07.06.2000
Tip objave: Odlok
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda "Vrtec Domžale" (Št. 5-6 2000)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 06.07.2000
Tip objave: Odlok
Odlok o določitvi dežurstev prodajaln in pogojev za prodajo blaga zunaj prodajaln v Občini Domžale (Št. 5-6 2000)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 06.07.2000
Konec veljavnosti: 10.11.2009
Tip objave: Odlok
Pravilnik o spremembah pravilnika o ugodnem kreditiranju likvidnostnih težav zasebnikov in malih podjetnikov (Št. 5-6 2000)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 06.07.2000
Tip objave: Pravilnik
Odlok o komunalnih taksah v Občini Domžale (Št. 5-6 2000)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 06.07.2000
Tip objave: Odlok