Št. 7 - 1999

2. 6. 1999 639
Odlok o turistični taksi v občini Domžale (Št. 7 - 1999)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 03.06.1999
Konec veljavnosti: 28.10.2004
Tip objave: Odlok
Sklep o ukinitvi javnega dobra (Št. 7 - 1999)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Statut Občine Domžale (Št. 7 - 1999)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 17.06.1999
Konec veljavnosti: 12.05.2024
Tip objave: Statut
Odlok o javnem glasilu Občine Domžale "Slamnik" (Št. 7 - 1999)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 03.06.1999
Konec veljavnosti: 08.05.2012
Tip objave: Odlok