Št. 10 - 1998

12. 11. 1998 586
Odlok o zazidalnem načrtu območja šole Dragomelj (Št. 10 - 1998)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 20.11.1998
Tip objave: Odlok
Odlok o lokacijskem načrtu ločenega zbiranja komunalnih odpadkov v občini Domžale (Št. 10 - 1998)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 20.11.1998
Tip objave: Odlok
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 1998 - I. (Št. 10 - 1998)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 12.11.1998
Tip objave: Odlok
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnih taksah v občini Domžale (Št. 10 - 1998)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 13.11.1998
Konec veljavnosti: 06.07.2000
Tip objave: Odlok