Št. 6 - 1997

23. 6. 1997 501
Pravilnik o dodeljevanju socialnih stanovanj v Občini Domžale (Št. 6 - 1997)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 01.07.1997
Konec veljavnosti: 14.06.2001
Tip objave: Pravilnik
Pravilnik o dodelitvi sredstev Stanovanjskega sklada Občine Domžale, namenjenih za stanovanjska posojila (Št. 6 - 1997)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 24.06.1997
Konec veljavnosti: 23.03.2001
Tip objave: Pravilnik
Statut Krajevne skupnosti Dragomelj-Pšata (Št. 6 - 1997)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Svet krajevne skupnosti
Začetek veljavnosti: 01.07.1997
Konec veljavnosti: 10.11.2009
Tip objave: Statut