Št. 11 - 1997

8. 12. 1997 721
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Domžale (Št. 11 - 1997)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 16.12.1997
Konec veljavnosti: 05.05.2017
Tip objave: Odlok
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi zimske službe (Št. 11 - 1997)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 16.12.1997
Konec veljavnosti: 14.12.2005
Tip objave: Odlok
Odlok o spremembah Odloka o ureditvi cestnega prometa v občini Domžale (Št. 11 - 1997)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 09.12.1997
Tip objave: Odlok
Odlok o spremembah in dopotnitvah Odloka o komunalnih taksah v občini Domžale (Št. 11 - 1997)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 09.12.1997
Konec veljavnosti: 06.07.2000
Tip objave: Odlok
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Domžale (Št. 11 - 1997)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 16.12.1997
Konec veljavnosti: 12.06.2003
Tip objave: Odlok